Zewnętrzne ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego są jednorodnym murem, który jednocześnie pełni funkcje konstrukcyjną i izolacji termicznej. Tych ścian nie trzeba dodatkowo ocieplać, dlatego buduje się je szybciej niż dwuwarstwowe. Jednak przyspieszenie budowy domu to niejedyna korzyść, jaka wynika z braku w takich ścianach warstwy zewnętrznego ocieplenia.

Nowy system Ytong JumboUltra+

Jednowarstwowe ściany z betonu komórkowego można wykonać nie tylko z drobnowymiarowych bloczków Ytong EnergoUltra+, ale i wielkowymiarowych bloków Ytong JumboUltra+. Oba te wyjątkowe pod względem budowlanym materiały ścienne produkowane są z takiej samej, bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Różnią się między sobą jedynie wysokością – bloki Ytong JumboUltra+ mają trzy razy większą wysokość (60 cm) niż zwykłe bloczki Ytong (20 cm).

Pozostałe parametry techniczne ścian wykonanych z wielkowymiarowych bloków i drobnowymiarowych bloczków są takie same. Dotyczy to także – tak ważnej dla ścian zewnętrznych domu – ich izolacyjności termicznej. Współczynnik przenikania ciepła U jednowarstwowych ścian Ytong JumboUltra+ już przy grubości 36,5 cm ma wartość poniżej 0,20 W/(m²K), co oznacza, że spełniają one wymagania Warunków Technicznych 2021. Przy grubości 48 cm ich współczynnik U ma rewelacyjnie małą wartość 0,15 W/(m²K), więc takie ściany nadają się do budowy domów nisko- i zeroenergetycznych.

Budowa ścian z bloków Ytong JumboUltra+

Dzięki większym wymiarom bloków Ytong JumboUltra+, ściany z nich – przy pomocy systemowego miniżurawia – buduje się szybciej i mniejszą liczbą pracowników. Dla przykładu dwuosobowa ekipa jest w stanie w ciągu jednego dnia wymurować 50 m² ściany z bloków Ytong JumboUltra+, podczas gdy w tym samym czasie trzech pracowników wykona 40 m² ściany z bloczków Ytong EnergoUltra+.

Oznacza to, że przy wykonywaniu ścian z wielkowymiarowych bloków wydajność jednego pracownika jest prawie dwa razy większa niż wtedy, gdy są one murowane z drobnowymiarowych bloczków. Efekty tego – zarówno czasowe, jak i finansowe – są szczególnie duże na budowach osiedli domów jednorodzinnych, nie tylko bliźniaczych i szeregowych, ale i wolnostojących.

Dodatkową korzyścią z budowania ścian z bloków Ytong JumboUltra+ jest też to, że zużywa się przy tym mniej systemowej zaprawy, ponieważ poziomych, cienkich spoin jest w nich trzy razy mniej niż w ścianach zbudowanych z bloczków drobnowymiarowych.
 
Zalety jednowarstwowych ścian z bloków Ytong JumboUltra+ są następujące:

  1. Szybsze budowanie jednowarstwowych ścian zewnętrznych to bardzo ważna, ale niejedyna korzyść z użycia do tego celu wielkowymiarowych bloków. Ich jednorodna pod względem materiałowym budowa oraz brak zewnętrznego ocieplenia sprawiają, ze domy z ścianami Ytong JumboUltra+ mają wiele zalet, których pozbawione są budynki ze ścianami dwuwarstwowymi.
  2. W trakcie budowy takie domy szybciej pozbywają się wilgoci budowlanej, ponieważ przez cały czas – w przeciwieństwie do ścian dwuwarstwowych – ich zewnętrzna powierzchnia ma bezpośredni kontakt z otoczeniem, a więc także z osuszającym promieniowaniem słonecznym i wiatrem. Dzięki temu nie muszą być one później dosuszane za pomocą instalacji grzewczej, co jest dla domowników dodatkowym i wcale niemałym wydatkiem.
  3. Nieosłonięte izolacją termiczną wschodnie, południowe i zachodnie elewacje takich domów są zimą w mroźne, pogodne dni nagrzewane przez słońce i wtedy nie tylko nie ucieka przez nie ciepło z domu, ale jest nawet do niego transportowane. Dzięki temu efektywność energetyczna takich ścian jest w rzeczywistości większa niż dwuwarstwowych o takim samym współczynniku U, w których mur jest odgrodzony od słońca grubą warstwą ocieplenia.
  4. Podczas upalnego lata ściany te po zmroku, gdy powietrze się wychładza, oddają nagromadzone w nich ciepło do otoczenia, dzięki czemu obniża się także temperatura w pomieszczeniach. Takiej możliwości nie mają ściany dwuwarstwowe, które od chłodnego, nocnego powietrza oddziela warstwa izolacji termicznej.
  5. Dzięki jednorodnej budowie i właściwościom betonu komórkowego, ściany te mają bardzo dużą akumulacyjność cieplną. Dlatego ich obecność wpływa stabilizująco na temperaturę wewnątrz domu, co korzystnie wpływa na pracę instalacji grzewczej. Ważna jest także duża zdolność tych ścian do pochłaniania nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i oddawania jej z powrotem, gdy zrobi się w nich sucho. Dlatego w domach z takimi ścianami przez cały czas panują komfortowe warunki do mieszkania.
  6. Elewacje domów z takimi ścianami są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Jest tak dlatego, że ściany te są jednolitym murem, więc od strony zewnętrznej nie mają – tak jak dwuwarstwowe – miękkiej warstwy ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu. Ściany te są także całkowicie niepalne, co jest szczególnie ważne na styku segmentów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, ponieważ dzięki nim pożar jednego domu nie przenosi się na sąsiedni.

Czytaj więcej: https://www.xella.pl/pl_PL/Ytong_JumboUltra_Plus

Artykuł partnerski.

Loading