Jak (być może) użytkownicy naszego cennika Intercenbud zauważyli, od lipca publikujemy ceny obiektów budowlanych. Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie funkcjonalności naszego serwisu mając na uwadze propozycje kierowane do nas przez naszych klientów. Komu takie ceny są potrzebne i do czego?

Zacznę może od tego, że na razie baza tych cen jest skromna, rekordów niewiele, ale na pewno będzie się powiększać. W tym zakresie liczymy też na naszych użytkowników. Jeżeli dokonaliście wyceny jakiegoś obiektu i nie macie nic przeciwko, to udostępnijcie nam proszę Wasz kosztorys (ważne, aby był także opisany i jeśli to możliwe to wyposażony w rysunek(ki)). Tym sposobem dołożycie swoją cegiełkę do budowy tego produktu. Materiały podsyłajcie na adres:

intercenbud@intercenbud.pl

Grupy zawodowe korzystające z cen obiektów

Na rynku wydawców tego typu opracowań, jak nasze jest kilka a ich funkcjonalność jest bardzo różna. W rozmowach z kosztorysantami, ale także z własnego doświadczenia wiemy, że nie zawsze spełniają one wymagania. Stąd – znając potrzeby – postanowiliśmy przyjąć nieco inny sposób prezentacji takiego cennika.

Kto z takich opracowań korzysta? Przede wszystkim projektanci, bo często zanim zasiądą do pracy już muszą mieć informacje o wartości dopiero planowanej inwestycji. Tak się na przykład dzieje, gdy startują do konkursu na projekt. W tej sytuacji nie ma jeszcze danych do tworzenia kosztorysu a razem z proponowaną koncepcją konieczne jest określenie przewidywanych kosztów.

Innymi odbiorcami takich cenników są urzędnicy odpowiedzialni za inwestycje, bo przed uchwaleniem budżetu czy przed zaproponowaniu Radnym jakiegoś zamierzenia trzeba ustalić koszty. Zwykłe boisko dla dzieciarni na wsi – ludzie postulują by takie przygotować, ale nim zapadnie decyzja o budowie, aby rozpocząć przygotowania i zamówić projekt musi zostać przegłosowana uchwała. Bez informacji o koniecznych kwotach na realizację takiej inwestycji nie da się tego zrobić. To samo dotyczyć będzie wykonania zatoki parkingowej czy też przystankowej, gdzie zatrzymuje się „gimbus”, postawienie wiaty, podciągnięcie kanalizacji sanitarnej do osiedla itp.

I to właśnie w takich przypadkach dobrze jest mieć dostęp do aktualnych cen obiektów budowlanych.

Zasady funkcjonowania naszej bazy

Naszą bazę konstruujemy w nieco odmienny sposób niż inne firmy udostępniające takie ceny. Czy Referent w Wydziale Inwestycji Miejskich czy też Inspektor w Gminie musi znać wielkość kosztów bezpośrednich czy wartość narzutów? Nie musi. Nie wchodzimy więc w takie szczegóły a pokazujemy wartość dla jednostki tej najbardziej charakterystycznej. Na przykład – budowę wodociągów przedstawiamy bez wnikania w niuanse i dajemy cenę za 1 metr dla poszczególnych średnic. W tej cenie policzony jest wykop, podsypki, rura, próba i płukanie, zasypanie, wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z opłatą wysypiskową. Nie ma sensu by te poszczególne wartości wyodrębniać. Jeżeli na tej sieci mają być dodatkowo hydranty czy też inna armatura, to cenę tych urządzeń wraz z koniecznymi innymi elementami (zasuwy, kształtki, wykopy, zasypki itp.) znajdziemy w cenniku odrębnie i doliczymy do tego naszego wodociągu.

Przyłącza wodociągowe czy gazowe traktujemy nieco inaczej, bo przyjmujemy taki standardowy komplet dla 10-cio metrowego odcinka składający się z elementu przyłączeniowego (nawiertka, trójnik) i zasuwy (oczywiście z wszystkimi koniecznymi pracami). Aby nie zostawić niepotrzebnych niedomówień w cenniku umieszczamy także cenę za 1 metr takiego rurociągu bez uzbrojenia. Gdyby więc była potrzeba wybudowania dłuższego bądź krótszego, to łatwo będzie to obliczyć. Analogicznie studnie kanalizacyjne. Jest cena podstawowej o głębokości 3 metry, ale są też zagregowane wydatki na zmianę głębokości.

Zdajemy sobie sprawę, że sama cena nie zawsze wystarczy. Użytkownik będzie może chciał na bazie naszej informacji zmodyfikować swoje obliczenia, więc nie mówimy nie, gdy zwróci się do nas z prośbą o przekazanie naszej kalkulacji, aby po wprowadzeniu swoich zmian mógł wyliczyć właściwą kwotę. Bo może się zdarzyć, że publikowany w naszej bazie obiekt będzie wznoszony w nieco innej technologii czy z innych materiałów. Zamiast rur kanalizacyjnych z tworzywa przewidywane będą kamionkowe lub żeliwne a więc wszystkie pozostałe składowe takie jak wykopy, podsypki czy koszt wywozu nadmiaru ziemi będą identyczne i w takim przypadku wystarczy podmienić ten jeden element, aby mieć precyzyjną wartość.

Podsumowanie i prośba o opinie

Liczymy na Wasze opinie. Będą nam bardzo przydatne, gdyż nasza baza cen obiektów budowlanych jest na etapie budowania i prawdopodobnie modyfikacji będzie sporo. Sami już widzimy pewien problem z numerowaniem. Wstępnie przyjęty schemat oparty o KOB (Katalog Obiektów Budowlanych) nie do końca jest sprawny. Gdy powstawał nie istniało nie tylko wiele współczesnych technologii ale nie było także wtedy obiektów z którymi mamy teraz do czynienia (o takich np. Orlikach nie wspominając). Poza tym, ilość pozycji w cenniku będzie się sukcesywnie powiększać, więc system musi być elastyczny.

Chcemy aby cennik obiektów był przede wszystkim przystępny, aby wyszukiwanie było klarowne. Aby osoba z Wydziału Inwestycji Miejskich bez posługiwania się wyszukiwarką (nawiasem mówiąc w bazę zainstalowaliśmy takową) bezproblemowo odnajdywała potrzebną informację.

Jeśli chcesz sprawdzić jak teraz wygląda nasz cennik obiektów budowlanych, to zapraszam Cię na stronę:

https://intercenbud.pl/cenniki/kob

Autor: Andrzej Pietraszek

Loading