Chcąc ułatwić analizę rynku oraz ewentualne zmiany w przeprowadzonych już wycenach i rozliczaniu robót budowlanych, dla użytkowników portalu INTERCENBUD przygotowujemy i publikujemy koszyki waloryzacyjne. Dziś publikujemy 4 koszyki waloryzacyjne za czwarty kwartał roku 2022.

Są to koszyki dla następujących branż:

  • Budownictwo drogowe – nawierzchnie betonowe (1)
  • Budownictwo drogowe – nawierzchnie bitumiczne (2)
  • Budownictwo kolejowe (3)
  • Budownictwo mieszkaniowe (4)

Data opracowywania tych koszyków: 15 listopada 2022 roku
 

Budownictwo drogowe – nawierzchnie betonowe (1):

 
Intercenbud - Koszyki waloryzacyjne - 4 kwartał 2022 (budownictwo drogowe, nawierzchnie betonowe)
 

Budownictwo drogowe – nawierzchnie bitumiczne (2):

 
Intercenbud - Koszyki waloryzacyjne - 4 kwartał 2022 (budownictwo drogowe, nawierzchnie bitumiczne)
 

Budownictwo kolejowe (3):

 
Intercenbud - Koszyki waloryzacyjne - 4 kwartał 2022 (budownictwo kolejowe)
 

Budownictwo mieszkaniowe (4):

 
Intercenbud - Koszyki waloryzacyjne - 4 kwartał 2022 (budownictwo mieszkaniowe)

Loading