Inwestorzy stają się obecnie coraz bardziej świadomi i wymagający względem materiałów wykorzystywanych do budowy domów. Poszukują rozwiązań kompleksowych, które kuszą szeregiem właściwości fizycznych podnoszących komfort użytkowania budynku, a jednocześnie obniżających koszty jego eksploatacji. Czy możliwe jest połączenie tych wszystkich zalet w jednej inwestycji? Jakie materiały murowe sprostają takim wymaganiom? Dobry przykład stanowi komplementarny System Budowy H+H.

Od wielu już sezonów wśród najbardziej popularnych materiałów ściennych plasują się niezmiennie beton komórkowy i bloczki silikatowe. Są to jedne z propozycji najczęściej wybieranych do wznoszenia ścian, nie tylko przez projektantów i deweloperów, ale również przez inwestorów wykorzystujących je do budowy domów jednorodzinnych. Ich fenomen polega na wszechstronności – produkty znajdują zastosowanie przy niemal każdym rodzaju przegród, począwszy od ścian fundamentowych i piwnicznych, przez ściany zewnętrzne i konstrukcyjne, aż do ścian działowych.
 

System Budowy H+H – kompleksowa budowa domu

System Budowy H+H opracowany został z myślą o jak największym ułatwieniu i przyspieszeniu prac murarskich. Tak, aby osiągnięty efekt był nie tylko trwały i wytrzymały przez długie lata, ale jednocześnie spełniał wyśrubowane normy przepisów prawa budowlanego oraz stale rosnące oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Połączenie w jednej ofercie dwóch nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań – betonu komórkowego H+H oraz bloczków silikatowych H+H, pozwoliło stworzyć uniwersalną bazę produktów, które dedykowane są do różnorodnych typów projektów. Dodatkowo, szereg produktów uzupełniających i wsparcie doradcze ze strony ekspertów H+H, również na miejscu budowy, tworzą bogaty zestaw niezbędny przy budowie domów jednorodzinnych, nawet dla mniej doświadczonych inwestorów.
 

Elementy systemu

Na System Budowy H+H składają się m.in. bloczki i płytki ścienne z betonu komórkowego, duże Panele H+H TEMPO  (o zwiększonych gabarytach, podwójnej wysokości 50 cm), zbrojone i niezbrojone elementy nadprożowe, kształtki U (bloczki wydrążone w kształt litery U) pełniące rolę szalunku traconego, a także silikatowe elementy podstawowe i uzupełniające (do ścian nośnych i działowych), silikatowe bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej, a nawet cegły i płytki elewacyjne. Uzupełnieniem pełnego systemu są produkty służące do łączenia elementów, czyli murarskie zaprawy do cienkich spoin (w wersji letniej i zimowej).

Dzięki kompleksowości systemowej, z materiałów składających się na System Budowy H+H można wykonać budynek idealnie dopasowany do wymagań inwestora. System Budowy H+H dba o to, aby domy wykonane z jego materiałów charakteryzowały się najniższym zapotrzebowaniem na energię oraz wysokim komfortem użytkowania. Z odpowiednio dobranych elementów można wznosić budynki energooszczędne, niskoenergetyczne czy, przy zastosowaniu odpowiednich technologii, nawet pasywne (praktycznie niewymagające dostarczania żadnej energii z zewnątrz) z zapewnieniem izolacyjności akustycznej na wysokim poziomie.

 

 

Ciepło pod kontrolą

Energooszczędność nowo wznoszonego domu to obecnie jedna z głównych kwestii podejmowanych na etapie planowania inwestycji, zarówno ze strony prawnej (mocno zaostrzające się normy), jak i ekonomicznej (późniejsza eksploatacja budynku). Parametr przewodzenia ciepła λ to nadal jeden z pierwszych, na które zwracają uwagę inwestorzy przy wyborze materiałów na ściany zewnętrzne. Beton komórkowy, dzięki zawartym w nim pęcherzykom powietrza, pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła U nie tylko w systemie wielowarstwowym, ale także bez stosowania dodatkowego ocieplenia. Beton komórkowy H+H posiada strukturę wewnętrzną składającą z olbrzymiej ilości komórek, w których uwięzione jest powietrze, będące najlepszym izolatorem cieplnym. W związku z tym, w zakresie izolacyjności cieplnej, beton komórkowy jest jednym z najlepszych materiałów na rynku. Wpisuje się on idealnie w trendy związane z budownictwem energooszczędnym, które stają się również coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Nowoczesny dom jednorodzinny to bowiem już nie tylko jak najniższe koszty budowy, ale połączenie energooszczędności, ekologii i wygody.
 

Parametry

Beton komórkowy występuje w gęstościach od 300 do 700 kg/m3. Gęstość ściśle łączy się z izolacyjnością termiczną. Zasada jest taka, że im mniejsza jest gęstość betonu komórkowego, tym lepszą zapewnia on ochronę przed ucieczką ciepła. Elementy z betonu komórkowego o niskiej gęstości, takie jak np. H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO czy H+H Gold+ 2,0-350 TERMO, to jedne z nielicznych dostępnych na rynku materiałów mogących posłużyć do wzniesienia ściany jednowarstwowej spełniającej obowiązujące przepisy granicznego współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych.

Pamiętać jednak należy, że dla komfortu cieplnego znaczenie ma nie tylko izolacyjność termiczna materiałów murowych. Bloczki silikatowe wprawdzie określa wyższa przewodność cieplna, jednakże charakteryzują się one dobrą akumulacyjnością cieplną, co oznacza, że mają zdolność magazynowania ciepła, co również wpływa na bilans energetyczny obiektu. Wewnętrzne, akumulacyjne ściany wykonane z wyrobów wapienno-piaskowych wolniej się nagrzewają ale przez długi czas oddają ciepło. Dzięki temu zapobiegają wahaniom temperatury we wnętrzach – chronią nie tylko przed wychłodzeniem budynku zimą, ale też przed jego przegrzewaniem latem.

 

 

Ciche rodzinne gniazdko

Coraz częściej, obok energooszczędności, inwestorzy zwracają uwagę na komfort akustyczny panujący we wnętrzach. Temat ten rozpatrywany jest w przypadku domów jednorodzinnych dwutorowo – oddzielenie od hałasów z zewnątrz, jak również ograniczenie rozprzestrzeniania się dźwięków wewnątrz wynikających ze standardowej eksploatacji budynku. System Budowy H+H pozwala na wznoszenie ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej. Materiały murowe wykonane z betonu komórkowego i silikatów wykazują większą zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu z innymi wyrobami budowlanymi o zbliżonej gęstości. Dodatkowo, jeżeli zależy nam na uzyskaniu maksymalnego wyciszenia, co w przypadku domów jednorodzinnych sprawdzi się szczególnie w miejscach newralgicznych, jak łazienki, toalety, pralnie, czy klatki schodowe, pomieszczenia oddzielić można przy pomocy specjalnych bloczków o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Silikaty, jako materiał o dużej gęstości (najwyższe klasy gęstości wynoszą aż 2.0 i 2.2) i znacznym ciężarze, pozwalają na wznoszenie masywnych przegród, które trudno wprawić w drgania. Dodatkowo bloczki akustyczne pozbawione są drążeń, eliminując w ten sposób powstawanie zjawisk rezonansowych, a gładkie powierzchnie elementów (pozbawione bez profilowań) wymuszają dodatkowo wypełnienie spoiny czołowej, co poprzez uszczelnienie przegród jeszcze bardziej zabezpiecza przed przenikaniem niechcianych dźwięków.  W praktyce przekłada się to na optymalne wyciszenie wnętrz i skuteczną ochronę domowników nawet przed tak irytującymi odgłosami, jak kapiąca woda, pracująca spłuczka czy szumiący w kuchni pochłaniacz zapachów.

 

 

Szybkie i łatwe murowanie bez mostków termicznych

System Budowy H+H to zestaw elementów z betonu komórkowego i silikatów przeznaczonych do budowy ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz działowych. Wyrobów wapienno-piaskowych można też użyć do wznoszenia ścian fundamentowych i piwnicznych, a także do wykonywania elewacji. Korzystając z rozwiązań systemowych, nie tracimy czasu na poszukiwanie poszczególnych produktów i mamy gwarancję, że wszystkie są do siebie idealnie dopasowane. Oprócz bloczków podstawowych, dostępne są m.in. bloczki połówkowe, dzięki którym ograniczamy ilości koniecznego docinania i marnowania materiału, a także tzw. elementy uzupełniające, np. prefabrykowane nadproża czy kształtki U, ograniczające prace prowadzone bezpośrednio na budowie.

W kontekście prac murarskich należy wspomnieć o ciekawej właściwości betonu komórkowego H+H, która wpływa na łatwość prowadzenia prac i dodatkowo na obniżanie kosztów budowy. Jest nią izotropowość, dzięki której, bloczki mają identyczne parametry (np. wytrzymałość, izolacyjność cieplną, akustyczną) we wszystkich płaszczyznach. Po docięciu bloczka do żądanego wymiaru, pozostały po cięciu fragment można wykorzystać w kolejnych warstwach. Stąd na budowie z betonu komórkowego H+H nie można spotkać zalegających odpadów po docinkach. Prawie każdy element może być wykorzystany w ścianach. Do prawidłowego murowania ścian wystarczy niedrogi komplet narzędzi takich jak ręczna piła widiowa do cięcia, kielnie zębate do nakładania zaprawy, gumowy młotek, strug do szlifowania ewentualnych nierówności czy rylec do wykonywania bruzd pod instalacje.
 

Precyzja produkcji

Beton komórkowy H+H to również najnowocześniejsza technologia zastosowana w zakładach produkcyjnych, która umożliwia wytworzenie produktów najbardziej zaawansowanych technicznie. Produkowane bloczki z betonu komórkowego cechuje bardzo wysoka dokładność wykonania rzędu ± 1 mm. Jest to najwyższa dokładność wymiarowa, którą mogą osiągnąć materiały ścienne (Standard Gold+ à kategoria wymiarowa TLMB).

Dodatkowo elementy Systemu Budowy H+H wyposażone są w system łączenia w pionie za pomocą piór i wpustów bez konieczności wypełniania spoiny pionowej zaprawą, a dokładność wymiarowa umożliwia łączenie ich w warstwie muru zarówno na cienką, jak i tradycyjną spoinę. Dzięki tym cechom prace murarskie prowadzone z wykorzystaniem bloczków H+H stają się łatwiejsze, zdecydowanie szybsze, a ryzyko powstania mostków termicznych zostaje wyeliminowane do minimum.

Realizacja projektu domu jednorodzinnego opartego o produkty składające się na System Budowy H+H jest łatwe i szybkie. Stosując proste rozwiązania systemowe można bez większych nakładów pracy wybudować dom w standardzie budynku energooszczędnego o doskonałej akustyce. Należy jednak pamiętać, że na efekt końcowy ogromny wpływ ma nie tylko zastosowany materiał, ale również jakość i staranność wykonania.

Czytaj więcej:
Producent produktów z betonu komórkowego i bloczków silikatowych – H+H (hplush.pl)

Artykuł partnerski.

Loading