Wracamy do analiz, których cykl rozpoczęliśmy przed rokiem. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa kwartalne wskaźniki waloryzacyjne na podstawie grup czynników produkcji RMS uwzględnionych w naszych publikacjach, pokazujące różnicę pomiędzy cenami materiałów oraz stawkami robocizny i pracy sprzętu w 3 kw. 2023 r. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Wszystkie te informacje pochodzą z portalu INTERCENBUD. Mogą one posłużyć m.in. do analizy zmian cen w branży budowlanej w poprzednich okresach oraz do waloryzacji umów na roboty budowlane.

Robocizna:

Wskaźniki waloryzacyjne robót budowlanych - 3 kwartał 2023 - robocizna

Materiały:

Wskaźniki waloryzacyjne robót budowlanych - 3 kwartał 2023 - materiały

Sprzęt:

Wskaźniki waloryzacyjne robót budowlanych - 3 kwartał 2023 - sprzęt

Żródło: INTERCENBUD.pl

Loading