Przygotowaliśmy dla Państwa kolejne analizy prezentujące waloryzacyjne wskaźniki czynników produkcji RMS uwzględnione w naszych publikacjach (w podziale na rodzaje robót). Dane przedstawione w poniższych tabelach są aktualne na 4 kwartał 2022.

Są to informacje zebrane z portalu INTERCENBUD o długookresowych i krótkookresowych zmianach cen czynników produkcji (cen materiałów, stawek robocizny, cen pracy sprzętu). Mogą one posłużyć m.in. do analizy zmian cen w branży budowlanej w poprzednich okresach oraz do waloryzacji umów na roboty budowlane.

 
Współczynniki waloryzacyjne czynników produkcji RMS - 4 kw. 2022 - według rodzaju robót

 
Współczynniki waloryzacyjne czynników produkcji RMS - 4 kw. 2022 - grupy produktowe

Żródło: INTERCENBUD.pl

Loading