W związku z licznymi zapytaniami naszych klientów przygotowaliśmy zestawienia prezentujące waloryzacyjne wskaźniki procentowe w podziale na rodzaje robót uwzględnione w naszych publikacjach. Dane przedstawione w poniższych tabelach są aktualne na 3 kwartał 2022.

Są to informacje zebrane z portalu INTERCENBUD o długookresowych i krótkookresowych zmianach cen czynników produkcji (cen materiałów, stawek robocizny, cen pracy sprzętu). Mogą one posłużyć m.in. do analizy zmian cen w branży budowlanej w poprzednich okresach oraz do waloryzacji umów na roboty budowlane.

 
Współczynniki waloryzacyjne z podziałem na rodzaje robót - Robocizna - 3 kw. 2022

 
Współczynniki waloryzacyjne z podziałem na rodzaje robót - Materiały - 3 kw. 2022

 
Współczynniki waloryzacyjne z podziałem na rodzaje robót - Sprzęt - 3 kw. 2022

Żródło: INTERCENBUD.pl

Loading