Przygotowaliśmy kolejną porcję informacji na temat zmian cen robót budowlanych na początku 2 kwartału 2022 r. w odniesieniu do 4 kwartału roku ubiegłego. Sprawdziliśmy jak zmieniły się ceny dla prac inżynieryjnych na podstawie budowy chodnika. Mamy nadzieję, że poniższe dane będą pomocne i dostarczą wskazówek do podjęcia odpowiednich decyzji.

Parametry charakterystyczne wycenianego obiektu:

  • powierzchnia chodnika z kostki betonowej – 306 m2
  • powierzchnia chodnika z kostki kamiennej (wjazdy na posesje) – 178 m2
  • powierzchnia pobocza – 283 m2
  • długość obrzeża – 308 m
  • długość barier U-11a – 131 m

Do przeliczenia kosztorysu inwestorskiego zastosowaliśmy ceny z naszego serwisu INTERCENBUD. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie kosztów w ujęciu rok do roku tj. 2 kwartał 2022 w porównaniu do 4 kwartału 2021 r.

Szczegółowe zestawienie prac i kosztów:

2022-05-30 - Wycena budowy chodnika 2021/2022 - 2 kwartał

Wykres zmiany kosztów w ujęciu 2 kw. 2022 r. w stosunku do 4 kw. 2021 r.:

2022-05-30 - Wycena budowy chodnika 2021/2022 - 2 kwartał

Źródło: www.intercenbud.pl

Loading