Kontynuując rozpoczęte w poprzednich artykułach analizy kosztów prac budowlanych w 2 kwartale br. prezentujemy zestawienia przykładowych robót. Sprawdziliśmy jak zmieniły się ceny dla budowy wybranego obiektu na przykładzie drogi asfaltowej wraz z zatokami autobusowymi.

Parametry charakterystyczne wycenianego obiektu / zakres prac:

  • powierzchnia wymienionej nawierzchni asfaltowej – 6420 m2
  • powierzchnia zatok wybrukowanych kostką granitową – 478 m2 (uwaga: materiał inwestora, kostka pochodzi z rozbiórki na innym odcinku)
  • powierzchnia utwardzonych poboczy – 854 m2
  • długość krawężników – 50 m
  • ilość wymienionych studzienek kanalizacyjnych – 3 szt.
  • ilość regulowanych i naprawianych istniejących studzienek kanalizacyjnych – 31 szt.

Do przeliczenia kosztorysu zastosowaliśmy ceny z naszego serwisu INTERCENBUD. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie kosztów w ujęciu rok do roku tj. 2 kwartał 2022 w porównaniu do 2 kwartału 2021 r.

Szczegółowe zestawienie prac i kosztów:

2022-06-08 - Wycena budowy drogi lokalnej 2021/2022 - drugi kwartał

Wykres zmiany kosztów w ujęciu rok do roku (2 kw. 2022 r. / 2 kw. 2021 r.):

2022-06-08 - Wycena budowy drogi lokalnej 2021/2022 - drugi kwartał

Źródło: www.intercenbud.pl

Loading