Obserwując szybko zmieniające się ceny w branży budowlanej oraz wyzwania, z jakim muszą zmagać się wykonawcy oraz inwestorzy w ramach realizowanych kontraktów, w lutym 2023 roku wprowadziliśmy nowe rozwiązanie do portalu Intercenbud – wskaźniki waloryzacyjne.

Tym samym daliśmy proste w zastosowaniu, intuicyjne i dynamiczne narzędzie umożliwiające waloryzację kosztów zawartych w kosztorysach, będących np. załącznikami do zawartych umów na roboty budowlane.

Jak to działa?

Po pierwsze, w portalu www.intercenbud.pl można znaleźć zestawienie procentowych wskaźników zmiany cen czynników RMS przydatnych podczas waloryzacji pozycji kosztorysowych. W celu ułatwienia nawigacji na stronie serwisu, dodaliśmy nową zakładkę i wyszukiwarkę wskaźników oraz możliwość ich grupowania wg branż robót.

2023-06-16 - Wskaźniki waloryzacyjne w portalu Intercenbud

Dostępne wskaźniki waloryzacyjne dotyczą cen robocizny dla pięciu podstawowych rodzajów robót (budowlanych, inżynieryjnych, sanitarnych, elektrycznych i specjalistycznych o podwyższonym standardzie) oraz materiałów i jednostek sprzętu budowlanego pogrupowanych wg. rodzajów produktów lub maszyn.

W wyszukiwarce wystarczy wskazać zakres poszukiwanych informacji, czyli wybrać:

  • kwartał bazowy, dla którego chcemy zbadać poziom zmiany cen (np. IV kw. 2022 r.),
  • kwartał odniesienia (np. IV kw. 2021 r.)
  • typ szukanych informacji (robocizna, materiały, sprzęt) oraz zakres grup produktowych.

Otrzymane wyniki prezentowane są w postaci listy wskaźników dla typów i rodzajów nakładów.

2023-06-16 - Wskaźniki waloryzacyjne w portalu Intercenbud

Po drugie, wskaźniki waloryzacyjne powiązano z programem kosztorysowym Norma EXPERT i STANDARD (od wersji 5.14.100) poprzez nowy mechanizm przeliczania kosztorysów z wykorzystaniem wskaźników INTERCENBUD. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia aktualizację kosztorysu, na podstawie którego można określić wysokość waloryzacji wynagrodzenia umownego.

Wskaźniki waloryzacji cen w programie Norma EXPERT

Jak pokazano powyżej, nowy mechanizm może być używany w dowolnym momencie i na dowolnym urządzeniu poprzez przeglądarkę internetową oraz bezpośrednio w programach kosztorysowych Norma przez użytkowników posiadających wersję 5.14.100 (i nowsze).

Jeśli zainteresował Cię ten temat, to zachęcamy do sprawdzenia aktualnych wskaźników waloryzacyjnych bezpośrednio w portalu Intercenbud:

https://www.intercenbud.pl/wskazniki

Loading