Intercenbud – wydanie 2 kw. 2022

Intercenbud – wydanie 2 kw. 2022

Jest już dostępne drugie w tym roku wydanie naszego cennika Intercenbud. A w nim prawie 500 nowych cen średnich, ceny jednostkowe robót dla 14 nowych katalogów normatywnych KNR AT-53 i CJRK-01 do CJRK-13 oraz 19 nowych dostawców.

(więcej…)

Ceny jednostkowe robót przy obiektach zabytkowych

Ceny jednostkowe robót przy obiektach zabytkowych

Baza CJR (Ceny Jednostkowe Robót) jest przez nasz zespół nie tylko na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku ale także jest wzbogacana. Dotychczas do kosztorysów inwestorskich opracowywanych metodą kalkulacji uproszczonej mieliśmy ponad 42 000 pozycji skalkulowanych z zachowaniem tej samej numeracji (identyfikacji) jak w KNR-ach na podstawie których baza były budowane. Od 2 kwartału 2022 r. baza Cen Jednostkowych Robót (CJR) powiększy się o kolejnych ponad 3400 pozycji dedykowanych dla ważnego segmentu robót budowlanych jakim jest Ochrona Zabytków.
(więcej…)

Intercenbud – wydanie 4 kw. 2021

Intercenbud – wydanie 4 kw. 2021

Jest już dostępne kolejne wydanie naszego cennika Intercenbud. A w nim 300 nowych cen średnich, ceny jednostkowe robót dla sześciu nowych katalogów normatywnych KNR AT-57, KNR AT-46, KNR AT-48, KNR AT-51, KNR AT-43, KNR 9-19 oraz 13 nowych dostawców.

(więcej…)